Germà Negre

23 d'abril nou disc

23 de juny nova gira

Molt de porc i poca salsitxa

Molt de porc i poca salsitxa

23 d'abril llançament del nou disc

Des de la cultura popular els animals s’han utilitzat en molts casos per representar actituds i comportaments humans, ja sigui des de les literatura catalana més nostrada fins la cançó de taverna o la cançó d’ofici. Per això a Molt de porc i poca salsitxa hi intervenen tot tipus de bèsties i bestioles que coneixem (rucs, vaques, cabres, porcs,...), elaborant així unes lletres que dibuixen el bestiari de Germà Negre.